Veel mensen worden tijdens of na de behandeling van kanker geconfronteerd met een grote afname van beweging, door het (gedeeltelijk) stoppen met werken, verminderen van algemeen dagelijkse activiteiten zoals het huishouden of sportieve/ontspannende activiteiten. Dit leidt weer tot een afname van conditie, spierkracht en mogelijk tot kanker-gerelateerde vermoeidheid.

Meerdere wetenschappelijke studies hebben reeds de positieve effecten van sporten, waarbij een toename in beweging leidt tot een verbetering of minder afname van de conditie en spierkracht, minder kans op hart- en vaatziekten en minder kans op terugkeer van kanker in de toekomst.

Vandaar dat het raadzaam is om begeleiding te zoeken van een gespecialiseerde fysiotherapeut voor, tijdens of na de behandeling van kanker. Zodoende zou u de negatieve effecten van de behandeling (operatie, chemotherapie, bestraling, hormonale therapie) kunnen beperken of zelfs voorkomen!

Bij Fysiotherapie Groningen is Harm Ormel werkzaam als oncologie fysiotherapeut. Hij kan u begeleiding bieden rondom de behandeling van kanker door samen met u een persoonlijk (leefstijl-)beweegprogramma op maat aan te bieden.

Harm Ormel volgt naast zijn werkzaamheden bij Fysiotherapie Groningen een promotietraject in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) bij afdeling Medische Oncologie. Vanuit het UMCG coördineert hij meerdere wetenschappelijke onderzoeken naar hoe leefstijlprogramma’s in te bedden in de standaard zorg rondom de behandeling van kanker. Onderstaand vindt u de lopende wetenschappelijke onderzoeken die ik coördineer.

Lopende wetenschappelijke onderzoeken in het UMCG

Op de afdeling Medische Oncologie in het UMCG, lopen verschillende wetenschappelijke onderzoeken naar hoe leefstijlprogramma’s in te bedden in de standaard zorg rondom de behandeling van kanker:

  • ACT studie
  • I-MOVE studie
  • SMART-COACH studie

ACT studie

Met de ACT studie onderzoeken we of er een verschil bestaat tussen het volgen van een beweegprogramma tijdens en na chemotherapie bij patiënten die behandeld worden voor borst-, teelbal- of dikke darm kanker.

Daarnaast onderzoeken we of:

  • bewegen de  conditie en spiermassa van patiënten verbetert;
  • patiënten meer actief blijven na een tijd bewogen te hebben;
  • bewegen positief inwerkt op de stofwisseling van patiënten;
  • bewegen de kans op hart- en vaatziekten beperkt.

En natuurlijk onderzoeken we of bewegen de kwaliteit van leven verbetert.

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01642680?term=Walenkamp&rank=2

I-Move studie

Met de I-MOVE studie wordt beweging door middel van oncologische revalidatie gestimuleerd, bij patiënten met borstkanker die anti-hormonale therapie krijgen en overgewicht of obesitas hebben, “I-Move”

Doel: We willen onderzoeken of het beweegprogramma van de oncologische revalidatie, dat op basis van de patiënt haar voorkeuren en afgestemd op haar specifieke situatie, haar kan ondersteunen om zoveel te bewegen dat zij 12 weken later aan de richtlijnen voor gezond bewegen voldoet of blijft voldoen.

Evaluation of a Physical Activity Program in Overweight Breast Cancer Patients

SMART-COACH studie

Met de SMART-COACH studie onderzoeken we het effect van het zelf bijhouden en stimuleren van lichamelijke activiteit met de smartphone applicatie ‘RunKeeper’ in combinatie met coaching van een oncologie fysiotherapeut op het beweeggedrag tijdens of na de behandeling van kanker.

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03128333?term=Walenkamp&recrs=ab&rank=2

Geïnteresseerd in oncologische fysiotherapie?