Veel mensen worden tijdens of na de behandeling van kanker geconfronteerd met een grote afname van beweging, door het (gedeeltelijk) stoppen met werken, verminderen van algemeen dagelijkse activiteiten zoals het huishouden of sportieve/ontspannende activiteiten. Dit leidt weer tot een afname van conditie, spierkracht en mogelijk tot kanker-gerelateerde vermoeidheid.

Meerdere wetenschappelijke studies hebben reeds de positieve effecten van sporten, waarbij een toename in beweging leidt tot een verbetering of minder afname van de conditie en spierkracht, minder kans op hart- en vaatziekten en minder kans op terugkeer van kanker in de toekomst.

Vandaar dat het raadzaam is om begeleiding te zoeken van een fysiotherapeut voor, tijdens of na de behandeling van kanker. Zodoende zou u de negatieve effecten van de behandeling (operatie, chemotherapie, bestraling, hormonale therapie) kunnen beperken of voorkomen.

Geïnteresseerd in oncologische fysiotherapie?