Wordt fysiotherapie door mijn verzekeraar vergoed?

Sinds 2006 is er geen verwijzing meer nodig om bij een fysiotherapeut terecht te kunnen.

Fysiotherapie (en specialisaties) zijn voor het grootste deel uit de basisverzekering gehaald. Dat betekent dat u in de meeste gevallen aangewezen bent op uw aanvullende verzekering. De zorgverzekeraars hebben verschillende polissen voor de aanvullende verzekeringen uitgegeven. Het is raadzaam na te gaan hoe u verzekerd bent en welke vergoeding voor fysiotherapie (en zijn specialisaties) is opgenomen in uw polis. Kinderen tot 18 jaar hebben altijd uit de basisverzekering recht op 18 behandelingen per jaar. Nieuw sinds 1 januari 2018 is dat als u artrose in uw knie of heup heeft, u de eerste 12 behandelingen vergoed kunt krijgen uit de basisverzekering. Let wel deze behandelingen worden wel met uw wettelijk verplicht eigen risico verrekend.

Fysiotherapie Groningen heeft voor 2018 met alle Nederlandse zorgverzekeraars een contract afgesloten. Indien wij geen contract hebben afgesloten met uw zorgverzekeraar, bijvoorbeeld omdat u in het buitenland verzekerd bent, krijgt u zelf een nota, die u aan ons overmaakt. Daarna kunt u deze nota indienen bij uw zorgverzekeraar. De vergoeding is afhankelijk van uw zorgverzekeraar.

Heeft u vragen met betrekking tot de vergoeding van een eventuele behandeling? Neem gerust contact met ons op.