Wordt fysiotherapie door mijn verzekeraar vergoed in 2021?

Sinds 2006 is er geen verwijzing meer nodig om bij een fysiotherapeut terecht te kunnen.

Fysiotherapie (en specialisaties) zijn voor het grootste deel uit de basisverzekering gehaald. Dat betekent dat u in de meeste gevallen aangewezen bent op uw aanvullende verzekering. De zorgverzekeraars hebben verschillende polissen voor de aanvullende verzekeringen uitgegeven. Het is raadzaam na te gaan hoe u verzekerd bent en welke vergoeding voor fysiotherapie (en zijn specialisaties) is opgenomen in uw polis. Kinderen tot 18 jaar hebben altijd uit de basisverzekering recht op 18 behandelingen per jaar. Nieuw sinds 1 januari 2018 is dat als u artrose in uw knie of heup heeft, u de eerste 12 behandelingen vergoed kunt krijgen uit de basisverzekering. Let wel deze behandelingen worden wel met uw wettelijk verplicht eigen risico verrekend.

Fysiotherapie Groningen heeft voor 2021 met de meeste zorgverzekeraars weer een contract afgesloten. Dit jaar hebben wij echter geen contracten afgesloten met de volgende verzekeraars: Zorg & Zekerheid, ENO en Caresq, Alle labels die hieronder vallen komen dus niet voor een directe vergoeding bij ons in aanmerking. Indien u een restitutiepolis bij een van deze verzekeraars hebt krijgt u mogelijk (een deel van) uw kosten terug. Indien wij geen contract hebben afgesloten met uw zorgverzekeraar, bijvoorbeeld omdat u in het buitenland verzekerd bent, krijgt u ook zelf een nota, die u direct aan ons betaalt. Daarna kunt u deze nota indienen bij uw zorgverzekeraar. De vergoeding is afhankelijk van uw pakket.

Heeft u vragen met betrekking tot de vergoeding van een eventuele behandeling? Neem gerust contact met ons op.